Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

English 

گروه جت فن های شرکت فن ایران

JFI
جت فن تونلی با سیستم جذب صدا (نرمال و برگشت پذیر)
کاربرد : تهویه تونل های شهری، حین حفاری، تأسیساتی و مترو
ابعاد: 300 الی 1800 میلیمتر
مشخصات فنی :
ظرفیت : تا 100 متر مکعب بر ثانیه
تراست : تا 2300 نیوتن
سرعت هوای خروجی : تا 40 متر بر ثانیه
جت فن تونلی با سیستم جذب صدا (نرمال و برگشت پذیر)
JFI-PARKING
جت فن های پارکینگی (نرمال و برگشت پذیر)
کاربرد : کاهش سطح هوای آلوده و کمک به خروج دود و آتش در پارکینگ ها، فضاهای زیرزمینی و فضاهای مشابه
ابعاد : 250 الی 400 میلیمتر
مشخصات فنی :
ظرفیت : تا 3 متر مکعب بر ثانیه
تراست : تا 85 نیوتن
جت فن های پارکینگی (نرمال و برگشت پذیر)