فن در صنایع خودروسازی

خط تولید کارخانجات خودروسازی به علت عدم توقف تولید نیاز به تجهیزات استاندارد تهویه  در واحد رنگ و سالن های مسقف خود دارند.اتاق های اسپری، خشک کن ها و یا در سیستم رنگ آمیزی کاتافورتیک، فن های گروه صنعتی فن ایران راهکار مناسبی برای این صنعت دارند. فن‌های سانتریفیوژ نیز عمدتاً در مواقعی که نیاز به عدم وجود مطلق سیلیکون باشد، بکار میروند. در سیستم های رنگ پودری برای جلوگیری ازخروج رنگ ازکابین وبازیافت مجدد رنگ از سایکلون استفاده می شود. این دستگاه دارای یک فن سانتریفیوژ مکنده می باشد که هوای داخل کابین را مکش کرده و مانع از خروج رنگ از کابین میشود.

پروژه های اخیر شرکت فن ایران در صنعت خودروسازی

  • ساخت فن های خط رنگ جدید شرکت سایپا با نظارت شرکت Durr آلمان تا ظرفیت 200.000 m3/h
  • ساخت فن های خط رنگ جدید زامیاد II با نظارت شرکت Geico  ایتالیا در شهرستان کاشان
  • ساخت تعدادی از فن های خط رنگ جدید شرکت پارس خودرو با نظارت شرکت Takisha ژاپن
  • ساخت بیش از پانصد دستگاه فن های مختلف تا ظرفیت 150.000 m3/h مربوط به شرکت تام ایران خودرو
  • ساخت فن های پروزه های رنگ خط رنگ 2، خط رنگ 5 و خراسان  مربوط به شرکت تام ایران
  • ساخت فن های پروژه خط رنگ کشور سوریه مربوط به شرکت تام ایران خودرو
  • ساخت فن های پروژه خط رنگ کشور سنگال مربوط به شرکت تام ایران خودرو
  • ساخت تعدادی فن مربوط به خط رنگ شرکت زاگرس ماشین

فن های مورد استفاده در صنعت خودرو سازی

Exhaust air Fans

Supply Fresh air Fans

Air handling unit Fans

Garage Spray Fans

Plug-in Fans

Cyclone Fans