در بازنگری فعالیت چهل سال خود سرافرازانه باید بگوییم درک نیاز مشتریان و تلاش در جهت تامین نظرآنها یکی از اساسی ترین علت های ماندگاری در کوران تحولات جاری این دوره بوده است.
حضور اثربخش در همه حوزه های صنعتی که در این دوره در خدمت آنها بوده ایم این باور را قوت بخشیده است که تغییر و توسعه قابلیت های علمی و فنی و تجهیزاتی متناسب تغییر نیازهای بازار مخاطب ˛باید به عنوان اصلی ترین رویکرد فعالیت شرکت باشد.
فن ایران در سالهای فعالیت خود همیشه به عنوان یک مجموعه قابل اتکای داخلی در مناقصات مرتبط با تجهیزات تهویه هم تراز شرکت های بزرگ بین المللی حضور داشته و سهم بسیار بزرگی بومی سازی صنعت تهویه تونل مترو صنایع فولاد˛ صنایع خودرو نیروگاهها˛ تهویه کشتی ها و پارکینگ ها دارد.
تجربه ما˛ درک عمیق و جدی از مشکلات ومسائل پروژه ˛ارائه راهکارهای قابل اجرا ˛اقتصادی و به صرفه ˛منطبق با شرایط اقلیمی و الزامات قانونی ایجاب می کند که مشاوره مطلوب و صادقانه ای که در مهندسی انتخاب به شما میدهیم ما را شریک در توفیق شما نموده و از یک انتخاب درست لذت ببریم.

چشم انداز
 

زندگی سالم با کاهش آثار محیطی توسعه صنعتی امکان پذیر است.فن ایران چشم انداز آینده خود را خدمت به انسانها با تولید تجهیزات تهویه با هدف کاهش آلودگی محیط زیست ترسیم نموده است.

 
 
کنترل کیفی
 

تولید پایدار فقط با دیدگاه بسوی کیفیت هرچه مطلوبتر امکان دارد,درک و جاری سازی استانداردهای جهانی حاکم بر صنعت تهویه سرلوحه خط مشی فن ایران است.

 
 
 
کیفیت برتر
 

یک کالا فقط زمانی می تواند در چرخه بازار داخلی و جهانی معامله شود که با معتبرترین تولیدات جهانی برابری کیفی داشته باشد,ولی به شرطی باقی می ماند که کیفیت برتری را هدف قرار دهد.

 
 
نوآوری و طراحی
 

در جهان امروزه اهدافی مانند کاهش مصرف انرژي حداقل آلودگی های صوتی و محیطی و تغییر و به روز رسانی معیارهای مورد پذیرش و کنوانسیون های جهانی ایجاب میکند به عمر هر طرح توجه داشته