فن در صنعت ساختمان و پارکینگ

هواکش های پارکینگی می توانند به شکل موثری بر ایمنی ساختمان و افراد حاضر تاثیر بگذارند. پارکینگ ها محل گسترش هوای آلوده تولیدشده توسط خودروها هستند و این آلودگی می تواند موجب انفجار ساختمان و یا تنگی نفس ساکنین شود. هواکش های پارکینگی در مدل های مختلف می توانند هوای آلوده را از محیط خارج کرده و هوای تازه را به فضای پارکینگ وارد کنند.در پارکینگ های بسته امکان تخلیه هوا بصورت طبیعی وجود ندارد و بایستی تامین هوای تازه ، خروج هوای آلوده و دود در هنگام حریق بصورت مکانیکی انجام شود. به صورت عمده محیط پارکینگ ها به کمک دو روش کلی تهویه می شوند:

  • تهویه به صورت کانال کشی
  • تهویه با استفاده از جت فن ها

در تهویه آلاینده فضاهای بزرگ و بسته مانند پارکینگ های اتومبیل، تهویه با استفاده از جت فن ها نسبت به سیستم های سنتی کانال کشی ارجحیت دارد. نصب و راه اندازی سریع وآسان تر ، فضای اشغالی و مصرف انرژی کمتر، کنترل هوشمند تجهیزات ، عملکرد بهتر در کنترل دود هنگام حریق، تولید صدای کم تر و در نتیجه آلودگی صوتی کم تر و حذف گوشه های تهویه نشده (Dead corner) از مزایای استفاده از جت فن های پارکینگی در مقابل سیستم کانال کشی می باشند.

پروژه های اخیر شرکت فن ایران درصنعت ساختمان

  • پروژه تچرا
  • پروژه مرکز تجاری تندیس سنتر تهران
  • پروزه اکسین آمل
  • پروژه اکسین ایزد شهر

تجهیزات مورد استفاده در سیستم های پارکینگی

Jet Fans(F300&F400)

Axial Fans(F300)

Centrifugal Fans

Silencers

Dampers