فن در صنعت مترو و ریلی

اصولاً تهویه ایستگاه و تونلها به منظور مدیریت آلاینده‌ها و کنترل دما در شرایط عادی و در شرایط حریق نیز برای کنترل دود مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع داشتن یک سیستم تهویه مناسب، انتقال صحیح و ایمن هوا را در داخل تونل تضمین می نمایند. دود و گرما در سیستم های مترو منبع شماره یک خطر هستند؛ یک سیستم استخراج دود ایمن و استاندارد  به مسافران و کارکنان  کمک می کند تا بتوانند خودشان را در مدت زمان کمتر و  ساده تری به “پناهگاه امن” برسانند. همچنین در شرایط اضطراری، به جهت ایجاد یک محیط عاری از دود برای تیم های امداد و آتش نشانی کمک شایانی خواهد کرد. تجهیزات صنعت مترو و ریلی فن ایران، استخراج سریع، ایمن و آسان دود را به جهت آرامش خاطر مردم و همچنین دسترسی سریع نیروهای امدادرسان به محل پروژه فراهم می کنند.

امروزه سیستم تهویه ریلی به دلیل شرایط محیطی و تجهیزات خاص، شرایط چالش برانگیزی را ایجاد می کند. آلاینده های ناشی از قطارها میتواند به شکل انتشار، گرما یا گاهی ذرات باشد. به طور معمول الزامات تهویه برای تقلیل آلاینده ها و گرما در مقایسه با تهویه اضطراری بسیار متفاوت است و این امر چالش های متعددی را برای انتخاب تجهیزات سیستم تهویه ایجاد می نماید که بایستی در هر دو حالت به صورت کارآمد عمل نماید.تقریبا تمام تجهیزاتی که از نیروی الکتریکی استفاده می کنند به نوعی گرما تولید می کنند و باید در زیر زمین با ترکیبی از تهویه طبیعی و مکانیکی تخلیه گردد. در شرایط عادی بهره برداری، اثر پیستونی قطارها ممکن است برای تهویه کافی باشد واین تهویه طبیعی ممکن است شرایط را حتی زمانی که قطارها حرکت نمی کنند نیز حفظ نماید. اما هنگامی که سیستم دچار ترافیک بهره برداری می شود و قطارها در فواصل زمانی کوتاه در حال حرکت هستند و یا در صورت وقوع حادثه، تهویه مکانیکی ضروری می شود.

پروژه های اخیر شرکت فن ایران در صنعت مترو و ریلی

  • تامين، نصب، تست، راه اندازي، آموزش و تضمين تجهيزات سيستم تهويه و دفع دود خط دو سازمان حمل و نقل ريلي شيراز
  • مهندسی معکوس،طراحی و ساخت فن های لوکوموتیو آلستوم شرکت مپنا لوکوموتیو
  • طراحی ،ساخت و نصب آکسیال فن های فاز ۱ مترو شیراز 
  • طراحی ،ساخت و نصب فن موبایل ریل رو، در توسعه غربی خط ۴ مترو تهران به منظور جلوگیری از نفوذ غبار حین ساخت به منطقه حین بهره برداری
  • طراحی ،ساخت و نصب جت فن های مترو اصفهان
  • طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات تهویه توسعه شرقی خط ۲ مترو تهران
  • طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات تهویه خط ۴ مترو تهران
  • طراحی و ساخت  تجهیزات تهویه حین ریل گذاری مترو مشهد
  • طراحی ،ساخت و نصب خنک کن TSS مترو شیراز
  • طراحی ،ساخت و نصب خنک کن TSS مترو تبریز

تجهیزات مورد استفاده در صنعت مترو و راه آهن

Jet Fans

Axial Fans

Centrifugal Fans

Air Washers

Silencers

Dampers

Guiding Vanes

Duct Works (Diffusers)