Model FA-J-T

جت فن های آکسیال تونلی (Axial Tunnel Jet-Fans)

ویژگی های عملکردی

 • در این سیستم ها، نحوه اتصال  پروانه به الکتروموتور به صورت مستقیم میباشد.

 • طراحی پروانه این تیپ فن ها به صورت متقارن(Symmetrical) و در دو جهت (Bi-directional airfoil)میباشد.

 • مقدار تراست معکوس جت فن ها در حدود 99 درصد تراست مستقیم میباشد.

 • ظرفیت هوادهی  تا حدود 250.000 متر مکعب بر ساعت میباشد.

 • تراست مکانیکی تا حدود 2200 نیوتن میباشد.

 • قطر پروانه این فن ها از 560 تا حدود   1400 میلیمتر میباشد.

 • قابلیت نصب هرگونه لوازم جانبی (Accessories) مانند محافظ(Bird screen)، پایه(Base frame) ، انواع دمپرها (Dampers)بر روی این هوا کش ها وجود دارد.

 •  کاربرد جت فن های تونلی، تهویه طولی تونل های شهری و آزادراهی میباشد که معمولا به صورت دو یا سه تایی و موازی هم، به جهت تامین تراست مورد نیاز برای انتقال هوا، در سقف تونل ها نصب و اجرا میشوند.

 •  به صورت کلی،متریال بدنه این هواکش ها از جنس C.S.ST37 و جنس پروانه ها از آلومینیوم ریخته گری شده است.

 • بالانس ارتعاشی این فن ها بر اساس استاندارد ایزو  DIN ISO 1940-1 grade G 2.5 <4 mm/s میباشد.

متد های خاص طراحی

 • دمای عملکردی این جت فن ها در محدوده F200&F300&F400 بر اساس سفارش کارفرما طراحی و ساخته میشوند.

 • تست مقاومت به حریق جت فن ها بر اساس استاندارد BS-EN 12101-3  انجام میشود.