Model FC-IN

جت فن های کتابی سانتریفیوژ (Induction-Fans)

ویژگی های عملکردی

  • در این سیستم ها، نحوه اتصال  پروانه به الکتروموتور به صورت مستقیم میباشد.

  • تراست مکانیکی از 60 تا 90 نیوتن میباشد.

  • قطر پروانه این فن ها از 400 تا  500 میلیمتر میباشد.

  • قابلیت نصب هرگونه لوازم جانبی (Accessories) مانند محافظ(Bird screen)، پایه(Base frame) ، انواع دمپرها (Dampers)بر روی این هوا کش ها وجود دارد.

  •  با استفاده از این فن ها، میتوان هوای یک محیط را به صورت عمودی جمع آوری نموده و به صورت افقی به مسیر مورد نظر پرتاب کرد.

  • بالانس ارتعاشی این فن ها بر اساس استاندارد ایزو  DIN ISO 1940-1 grade G 2.5 <4 mm/s میباشد.

متد های خاص طراحی

  • دمای عملکردی این جت فن ها در محدوده F200&F300 بر اساس سفارش کارفرما طراحی و ساخته میشوند.

  • تست مقاومت به حریق جت فن ها بر اساس استاندارد BS-EN 12101-3  انجام میشود.