گروه صنعتی فن ایران برای اولین بار در کشور با استفاده تجارب مهندسین ایرانی قادر به ساخت دستگاه اندازه گیری نیروی تراست شده است.در این آزمایش میزان نیروی تراست مد نظر کارفرما به طور عینی قابل مشاهده است.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *