جت فن های تونل شبلی که با اعتماد به صنعت داخلی از سوی شرکت ایران باسبار نیرو به شرکت فن ایران سفارش شده بود پس از انجام تست های کارخانه ای وموفقیت تست ها به محل تونل در آزاد راه زنجان تبریز حمل شد 

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *