آشنایی با انواع سیستم جت فن های پارکینگی

عملکرد جت فن های پارکینگی چیست؟

جت فن ها جایگزینی مناسب برای سیستم مرسوم کانال کشی می باشند. که علاوه بر بالا بردن راندمان سیستم تهویه پارکینگی، به فضا زیبایی خاصی می دهد و برخلاف کانال کشی محدودیت خاص ارتفاعی جهت اجرا ندارد.

تست آتش فن های آزاد راه تهران – شمال

تست اتش فنهاى ازادراه تهران شمال قطعه يك از چپ مهندس شاهرخى مديريت طرح مهندس سحرى مقدم مشاور وزارت راه محمود توكلى فن ايران مهندس فلاح رمضانى مشارر موننكو مهندس عليزاده مشاور موننكو مهندس دشتگرد فن ايران مهندس شريف مشاور راهياب ملل