آشنایی با انواع سیستم جت فن های پارکینگی

عملکرد جت فن های پارکینگی چیست؟

جت فن ها جایگزینی مناسب برای سیستم مرسوم کانال کشی می باشند. که علاوه بر بالا بردن راندمان سیستم تهویه پارکینگی، به فضا زیبایی خاصی می دهد و برخلاف کانال کشی محدودیت خاص ارتفاعی جهت اجرا ندارد.